Takarmányhal - Kárász - kapható!


Kategóriák
Akció

Partnereink


ÚJ TERMÉKEINK

Garancia & Jótállás

Minden termékre az átadástól számított 12 hónapig garanciát vállalunk.

Amennyiben a gyártó ennél hosszabb idejű garanciával hozza forgalomba termékét Magyarországon, akkor ennek megfelelő mértékben vállaljuk a garanciát és erről tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Termékeink mellé a gyártó vagy a kereskedő által biztosított termékinformációs anyagot szállítjuk.

A jótállás alapján a vásárló a termék kijavítását vagy cseréjét kérheti abban az esetben, ha a termék rendeltetésszerű használata során keletkezett hiba gyártási, vagy anyaghibára vezethető vissza, és a hibajelenség a rendeltetésszerű használatot akadályozza, melynek elbírálását minden esetben a terméket forgalmazó végzi.

A garancia a megvásárolt áru esetében kizárólag a termékhez mellékelt garancia levéllel és természetesen a tartozékokkal együtt, hiánytalanul, sérülésmentesen, eredeti dobozban visszaküldött vagy visszahozott termékekre érvényes. Cseregarancia esetén a szállítási, csomagolási és egyéb költségek a Vevőt terhelik.

A garancia nem vonatkozik az alábbiakra visszavezethető meghibásodásokra:

- termék rendeltetésnek nem megfelelő vagy jogosulatlan használata, tárolása

- rongálás és szándékos károkozás

- nem hivatalos márkaszervizben végzett javítások.

A termékeknek nem szakszervizben történt korábbi javítása, karbantartása, módosítása, vagy orsók esetében azok házának megbontása, a csavarfejek széthajtása vagy egyéb hasonló beavatkozás a jótállás elvesztését vonja maga után. A termék elveszti a garanciáját, ha a felhasználó saját kezűleg szedi szét vagy próbálja megjavítani a terméket.

Botrészek esetében a garancia a spicctagra nem vonatkozik.

Botalkatrészek javítása esetén az egész botra, orsó javításához azok dobjára vagy pótdobjára is szükség van.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Garanciát horgászbotokra, horgászorsókra, boijlis székekre és rodpadokra vállalunk.
Nem vállalunk garanciát zsinórokra és csúzlikra, a fel nem tüntetet termékek garanciája kapcsán érdeklődjön eladóinknál.


HORGÁSZORSÓ FELHASZNÁLÁSI ÉS TÁROLÁSI JAVASLAT

Helyezze az orsót az orsótartóra, majd a csavaros rászorítók segítségével erősítse a botra. A felkapókar nyitott állapotában vezesse át a gyűrűkön a zsinórt, majd a felkapókar lezárása után feszített zsinórvezetéssel töltse fel az orsó dobját zsinórral. Ne tegyen több zsinórt a dobra, mint amennyi a dob kapacitása!

A felkapókar nyitott állásában dobja be a csalit. A dobás után állítsa a felkapókart az eredeti állapotba.

FIGYELEM! EGYES ORSÓK ESETÉBEN MANUÁLIS A FELKAPÓKAR ÁLLÍTÁS

Hasznos tanácsok: annak érdekében, hogy orsója hosszú ideig hibátlanul szolgálja Önt. kérjük, vegye figyelembe a következő hasznos tanácsokat:

· Védje orsóját a fizikai behatásoktól és a szennyeződésektől. Szállítsa az orsót a dobozában, vagy orsótartó táskában. Tekerje a fékerőszabályzót teljesen nyitott állapotba, és a szállítás közbeni sérülések elkerülése végett helyezze az orsót stabil helyzetbe

· Ügyeljünk a felkapókar deformálásának megelőzése, hisz ez nagymértékben befolyásolja az orsó további használhatóságát.

· A horgászzsinór választásánál ügyeljen arra. hogy a zsinór szakítószilárdsága megfeleljen az orsó maximális terhelhetőségi paramétereinek. A horgászzsinórt enyhén előfeszítve tekercselje fel az orsó dobjára, a dob pereme alatt 2mm mélységig. Amennyiben ennél több zsinórt teker fel. előfordulhat, hogy a zsinór leugrik a dobról. A zsinór átmérőjénél és hosszánál vegye figyelembe az orsó fődobján feltüntetett zsinórkapacitási adatokat, mely sok esetben eltérhet a pótdobon feltüntetett adatoktól. A pontatlanságok elkerülése érdekében a zsinórvásárlás során győződjön meg arról, hogy a vásárolt zsinóron feltüntetett adatok valóban megfelelnek a valóságnak.

· A fonott zsinórok felcsévélése során használjon alátétzsinórt, vagy szigetelőszalaggal ragassza le a dobra csomózott első pár méter fonott zsinórt, különben a felcsévélt zsinór a horgászat során elfordulhat a dobon. A fémdobok esetében ügyeljen arra. hogy ne ejtse le és ne tegye köre, mivel a fémdobok széle könnyen megsérülhet, ami a zsinór kiszálkásodásához vezethet.

· A különböző méretű és erősségű orsóknak más és más a fékereje, ezért ajánlott a célnak megfelelő típusú és méretű orsót választani. Állítsa a féket a szereléknek és a célhalnak megfelelő erősségűre Soha ne zárja le teljesen a féket, ezzel nemcsak orsóját, de a botot és a zsinórt is megóvja a sérülésektől

· A fékgombot az óramutató járásának irányába forgatva a fékerő nő. ellenkező irányba forgatva csökken.

· A nyeletőfék fékgombja nem halfárasztásra való. ezért óvatosan tekerje, mert a fékgomb csak a nyeletőfék erősségének beállítására szolgál. Terhelés közben, halfárasztáskor ne váltsa át az orsó visszaforgásgátlóját, sem pedig a nyeletöféket.

· Horgászat után szárítsa meg az orsót és távolítsa el a szennyeződéseket a felületéről. Oldószertől és karcoló anyagtól mentes puha törlőkendővel törölje át orsóját.

· Ha az orsót vízbe ejti vagy esőben horgászik, ne csomagolja el vizesen, szárítsa ki.

· Sós vízben csak bizonyos típusú orsók használhatók, erre vonatkozó információ a termék dobozán fel van tüntetve. A nem sós vízi horgászatra fejlesztett orsók esetében a só által okozott károsodásra nem vonatkozik a jótállás.

· Óvja az orsót az ütődéses/ütközéses sérülésektől és a szennyeződéstől Ne tegye orsóját a földre, mert szennyező anyagok (homok, por) kerülhetnek a belső szerkezetébe, az illesztések közé, ami kopást illetve komoly meghibásodást okozhat.


HORGÁSZBOT FELHASZNÁLÁSI ÉS TÁROLÁSI JAVASLAT

FIGYELEM! A horgászbotok rendkívül jól vezetik az elektromosságot. így vihar, villámlás esetén vagy magas feszültségű vezeték 50m-es körzetében használatuk TILOS. Kerülje elektromos berendezés valamint elektromos vezeték horgászbottal történő érintését.

Jótállás kizárólag a termék anyaghibájából vagy a gyártás során keletkezett meghibásodásból eredően érvényesíthető.

Nem vonatkozik a garancia a bot főbb jellemzőinek a helytelen használat, tárolás, szállítás vagy külső beavatkozás miatti megváltozására.

A garanciális időszak nem összetévesztendő a termék normál élettartamával. A rendeltetésszerű használat és a gondos tárolás a termék élettartamát jelentősen megnöveli.

HORGÁSZBOT ÖSSZESZERELÉSE

A bot összeszerelésekor győződjön meg arról, hogy a tagok szennyeződésektől mentesek legyenek. Illessze össze a tagokat úgy. hogy a gyűrűk egyvonalban álljanak. Ezt horgászás közben is ellenőrizze. Horgászat után gyenge húzómozdulattal távolítsa el a bot egyes részeit egymástól Ne csavarja a tagokat, mert ez a bot sérülését okozhatja.

Teleszkópos botok: a teleszkópos bot kihúzását a spicc tagnál kezdje el úgy. hogy a gyűrűk egy egyenesbe essenek. A teleszkópos tagokat ütközésig húzza szét. majd győződjön meg róla. hogy azok kotyogásmentesen illeszkednek. Ne próbálja meg a teleszkópos botot egyetlen ostorcsapásszerű mozdulattal kihúzni, mert előfordulhat, hogy a bot egyes tagjai egymásba szorultak, így egy erősebb lökés kártokozhat a botban. A bot összecsukása: a bot tagjait a nyéltagtól indulva óvatos csavaró mozdulattal rakja egybe, különösen figyelve a gyűrűk megóvására.

A bot bármilyen durva módszerrel történő összecsukása, vagy akár a nyéltag földhöz ütése a bot sérülését okozhatja.

Hasznos tanácsok: annak érdekében, hogy a horgászbot hosszú ideig hibátlanul szolgálja önt. kérjük, vegye figyelembe a következő hasznos tanácsokat:

· A botot a szállítás során előforduló sérülésektől és fizikai behatásoktól ajánlott megóvni a termékhez adott védőtok vagy bottartó használatával.

· Csak a feltüntetett dobósúly értékhatárokon belül használjon szereléket a boton.

· Az orsó helyes rögzítése alapvető fontosságú a bot sérüléseinek elkerülése végett.

· Dobás előtt győződjön meg arról, hogy a bot nem sérülhet meg közeli faágakkal vagy egyéb tereptárgyakkal történő ütközés során.

· Ne állítsa a fékerőt a maximumra, különösen akkor, ha erősebb zsinórt használ, amely túlterhelheti a botot.

· A hal kiemelése során mindig használjon szákot.

· Használat után teljesen szárítsa meg a botot, távolítsa el a szennyeződéseket és fedje be a zsinórvezető gyűrűket, valamint puha törlőkendővel törölje át a botot. Oldószerek használatát kérjük, mellőzze a tisztítás során.

· A bot élettartamát jelentősen megnöveli, ha nem teszi a le földre, nem pakol rá, nem ejti le vagy csapja oda.

FIGYELEM! A termék garanciális időn belüli javítását csak szakszerviz végezheti, ennek figyelmen kívül hagyása - a termék zárt részeinek felnyitása, alkatrészeinek cseréje vagy meghibásodásának szakszervizen kívüli javíttatása - a garancia elvesztésével jár. A gyártó (importáló) nem felelős a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A szakszervizek a jótállási idő lejártát követően is vállalják a termékek szervizelését, a szakszerviz által megadott árakon.

FIGYELEM! A terméket csak annak a horgászmódszernek megfelelően használja, melyhez a gyártó a terméket ajánlotta.

Sikeres horgászatot kívánunk!

Üdvözlettel, Paduc Horgászcentrum