Takarmányhal - Kárász - kapható!


Kategóriák
Akció

Partnereink


ÚJ TERMÉKEINK
Készpénz, utánvét

Fizetés az áru átvételekor készpénzben a szállítási módnak megfelelően, vagy az áru kézbesítőjénél, vagy postai utánvétel kérése esetén a helyi postafiókban.

 

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja


A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Amennyiben lehetséges pontos összeggel várja a futárt.

A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomag sértetlenségét kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagon észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye azt át. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!


Házhoz szállítás, információk


Webáruházunk megrendeléseit az GLS futárszolgálat szállítja házhoz. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ezen időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!


Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan


Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!


 

Vásárlási utalvány felhasználási feltételek - kivonat

• Webáruházunkban nem felhasználható csak üzletünkben
• Az utalvány kiállítástól számított egy évig használható fel!
• Pénzre nem váltható vissza, ebből fakadóan visszaadni sem tudunk belőle, így célszerű egy összegben levásárolni.
• Engedélyre (állami jegy, területi jegy) és egyéb szolgáltatásra nem fordítható az utalvány.

 

 


Vásárlási utalvány - felhasználási feltételek

 

A Vásárlási Utalvány felhasználása nem személyhez kötött, a Vásárlási Utalványt a Felhasználó szabadon átruházhatja bármely más személyre, ugyanakkor a Vásárlási Utalvány a Felhasználó által kereskedelmi forgalomba nem hozható, a Vásárlási Utalványok üzletszerű gazdasági tevékenység körében történő értékesítésére kizárólag a Kibocsátó jogosult. A Vásárlási Utalvány átruházása esetén a Felhasználó köteles biztosítani, hogy az a személy, akire a Felhasználó a Vásárlási Utalványt átruházza, a jelen felhasználási feltételeket megismerje.
A Vásárlási Utalványok legalább az alábbiakat tartalmazzák: 1. Sorszám, 2. Kiállítás dátuma, 3. Hitelesítés (aláírás, cégpecsét), 4 egyéb biztonsági jelölés.
A Vásárlási Utalvány nem minősül pénznek, értékpapírnak vagy forgatható utalványnak.
A Vásárlási Utalvány felhasználást követően az érintett Elfogadóhely által érvénytelenítésre kerül.
Vásárlási Utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A sérült, vagy hiányos Vásárlási Utalvány vásárlási utalványként nem használható fel. A Vásárlási Utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak. Hamis vagy hamisított Vásárlási Utalvány felhasználása bűncselekmény.
Az Elfogadóhely jogosult megtagadni az Érvényességi Időn túli, sérült, hiányos, megítélése szerint hamis vagy hamisított Vásárlási Utalványok elfogadását, illetve a Vásárlási Utalványok egyébként nyilvánvalóan jogosulatlan felhasználását.
Az értékesített Vásárlási Utalványok nem válthatóak át készpénzre. A Kibocsátó a Vásárlási Utalvány megvásárlása során a Felhasználótól átvett pénzeszközök után kamatot nem fizet és nem ír jóvá a Felhasználó javára.
A Vásárlási Utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a Vásárlási Utalványt a vásárló az Elfogadóhelynek átadja. Az Elfogadóhely a Vásárlási Utalványt a felhasználást követően érvényteleníti és megtartja. Egy Vásárlási Utalvány egy alkalommal használható fel.
Az áruvásárlásra egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.
A Vásárlási Utalvány a kiállítástól számított egy éven belül használható fel a megvásárolni kívánt termék vételára egy részének, vagy egészének kiegyenlítésére. A Vásárlási Utalvány kizárólag az Érvényességi Időn belül használható fel.
A Vásárlási Utalvány a címletének megfelelő teljes összeg erejéig, bármiféle levonás nélkül, de kizárólag annak mértékéig és a címletétől függetlenül csak egyetlen alkalommal használható fel.
Amennyiben a vásárolt termék ára nem éri el az adott Vásárlási Utalvány címletének megfelelő összeget, a vételár és a Vásárlási Utalvány címletének megfelelő összeg közötti különbséget az Elfogadóhely és Kibocsájtó nem köteles a Felhasználó számára visszatéríteni.
Sem a Kibocsátó, sem az Elfogadóhelyek nem kötelesek a személyazonosság megállapításával vagy bármely más módon ellenőrizni, hogy a Felhasználó a felhasználással érintett Vásárlási Utalványhoz jogszerűen jutott hozzá. A jogellenes felhasználásból eredő károkért a Kibocsátó nem vállal felelősséget.
A Vásárlási Utalvány sem az Érvényességi Idő alatt, sem annak elteltét követően nem váltható vissza. A Vásárlási Utalvány az Érvényességi Idő elteltét követően a továbbiakban már nem használható fel, a Kibocsátó a Vásárlási Utalvány címletének megfelelő összeget nem téríti vissza.
A jelen felhasználási feltételek és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó.
Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy jogellenesnek minősül vagy azzá válik, az ilyen rendelkezést úgy kell tekinteni, mint amelyik független a jelen felhasználási feltételektől, és a jelen felhasználási feltételek további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát nem befolyásolja vagy csorbítja.
A Kibocsátó a Ptk. 6:208 § rendelkezései alapján jogosult a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, illetve szerződéses pozícióját harmadik személyre átruházni, melyhez a Felhasználó a jelen felhasználási feltételek elfogadásával előzetesen hozzájárul.
A Vásárlási Utalvány megvásárlásával, illetve bármely egyéb módon történő megszerzésével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen feltételeket ismeri és elfogadja.